skip navigation

Lake Superior

Regular Season 2014

Player Stats

Individual

 #  Name  Team  GP  MIN  G  A  PTS  SH  SOG  PK  GWG
10 Zachary Whiting ASHLND 23 0 23 21 67 0 0 3 3
6 Sam Jablonski ASHLND 23 0 26 7 59 0 0 0 6
8 Thadeous Meyer ASHLND 23 0 15 6 36 0 0 0 3
22 Ishmael Mensah ASHLND 23 0 6 9 21 0 0 0 1
4 Boden Bratley ASHLND 15 0 4 1 9 0 0 0 0
15 Ethan Graff ASHLND 20 0 2 4 8 0 0 0 0
24 Tony Traaholt ASHLND 22 0 0 5 5 0 0 0 0
20 Ryan Lowney ASHLND 17 0 2 1 5 0 0 0 1
7 Luke Sherry ASHLND 23 0 1 2 4 0 0 0 0
5 Tobi Bael ASHLND 12 0 2 0 4 0 0 0 0
14 Riley Larson ASHLND 22 0 0 3 3 0 0 0 0
9 Ike Brunsvold ASHLND 21 0 0 2 2 0 0 0 0
16 Erik VanHorn ASHLND 2 0 0 1 1 0 0 0 0
2 Matt Nagro ASHLND 8 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Joseph Fredericks ASHLND 12 0 0 0 0 0 0 0 0
19 DJ Hart ASHLND 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dean Powless ASHLND 4 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Steven Koehler ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Shane Stevens ASHLND 17 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Mason Mountain ASHLND 22 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bram Bystrom ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Casey Hilts ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Orion Pergolski ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Cody Larson ASHLND 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

 #  Name  Team  GP  MIN  GA  SV  SV%  GAA
12 DJ VonFrank ASHLND 1 20 0 0 .000 0.00
1 Zach Unseth ASHLND 23 1910 30 158 .840 1.26

Player Stats

Individual

 #  Name  Team  GP  MIN  G  A  PTS  SH  SOG  PK  GWG
10 Zachary Whiting ASHLND 2 0 3 2 8 0 0 0 1
8 Thadeous Meyer ASHLND 2 0 3 1 7 0 0 0 1
22 Ishmael Mensah ASHLND 2 0 2 0 4 0 0 0 0
6 Sam Jablonski ASHLND 2 0 0 1 1 0 0 0 0
24 Tony Traaholt ASHLND 2 0 0 1 1 0 0 0 0
9 Ike Brunsvold ASHLND 2 0 0 1 1 0 0 0 0
15 Ethan Graff ASHLND 1 0 0 1 1 0 0 0 0
7 Luke Sherry ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Matt Nagro ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Joseph Fredericks ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ryan Lowney ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Boden Bratley ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tobi Bael ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Riley Larson ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Shane Stevens ASHLND 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Mason Mountain ASHLND 2 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Cody Larson ASHLND 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Goalkeeper

 #  Name  Team  GP  MIN  GA  SV  SV%  GAA
1 Zach Unseth ASHLND 2 160 4 13 .765 2.00