skip navigation

Sheboygan South

Regular Season 2020-21
2020-21 x Regular Season
Position

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
11 Sophia Kiesow 13 0 0 0.0
15 Ellie Daharsh 2 0 0 0.0
22 Keeyana Judkins 2 0 0 0.0
25 Sara Miesner 13 2 0 0.0
21 Bjondina Bushi 9 4 0 0.0
12 Jordan Paltzer 13 9 0 0.0
4 Maddie Ognacevic 13 12 0 0.0
2 Sierra Ertman 13 12 0 0.0
23 Halle Boldt 13 13 0 0.0
5 Kaitlyn Stricker 13 13 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
15 Ellie Daharsh 2 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
22 Keeyana Judkins 2 0.5 0 0 .000 1 4 .250 0 0 .000 1 1
11 Sophia Kiesow 13 0.9 4 22 .182 2 5 .400 2 12 .167 12 5
25 Sara Miesner 13 1.6 7 34 .206 2 4 .500 5 25 .200 21 6
12 Jordan Paltzer 13 3.1 20 47 .426 0 3 .000 0 0 .000 40 6
21 Bjondina Bushi 9 4.1 12 70 .171 3 10 .300 10 44 .227 37 7
2 Sierra Ertman 13 6.4 31 90 .344 2 2 1.000 19 62 .306 83 18
5 Kaitlyn Stricker 13 7.3 36 138 .261 10 19 .526 13 71 .183 95 14
4 Maddie Ognacevic 13 12.5 53 108 .491 54 82 .659 2 12 .167 162 22
23 Halle Boldt 13 15.3 77 191 .403 33 58 .569 12 33 .364 199 26

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
15 Ellie Daharsh 2 0.0 0 0 0
22 Keeyana Judkins 2 0.5 1 0 1
25 Sara Miesner 13 1.2 3 13 16
11 Sophia Kiesow 13 1.2 3 13 16
2 Sierra Ertman 13 3.0 8 31 39
12 Jordan Paltzer 13 3.2 21 21 42
23 Halle Boldt 13 3.7 19 29 48
5 Kaitlyn Stricker 13 3.7 8 40 48
21 Bjondina Bushi 9 3.8 6 28 34
4 Maddie Ognacevic 13 14.0 67 115 182

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF TF
15 Ellie Daharsh 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0
22 Keeyana Judkins 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0
11 Sophia Kiesow 13 1 0.1 4 0.3 2 0.2 0 0.0 0 0
25 Sara Miesner 13 6 0.5 31 2.4 5 0.4 0 0.0 0 0
12 Jordan Paltzer 13 8 0.6 14 1.1 8 0.6 6 0.5 0 0
21 Bjondina Bushi 9 6 0.7 25 2.8 2 0.2 1 0.1 0 0
5 Kaitlyn Stricker 13 10 0.8 42 3.2 10 0.8 11 0.8 0 0
2 Sierra Ertman 13 11 0.8 28 2.2 9 0.7 1 0.1 0 0
4 Maddie Ognacevic 13 15 1.2 33 2.5 19 1.5 35 2.7 0 0
23 Halle Boldt 13 57 4.4 55 4.2 23 1.8 6 0.5 0 0

Player Stats

Player

# Name GP GS MIN MPG
25 Sara Miesner 2 0 0 0.0
11 Sophia Kiesow 2 0 0 0.0
12 Jordan Paltzer 2 0 0 0.0
21 Bjondina Bushi 2 2 0 0.0
23 Halle Boldt 2 2 0 0.0
5 Kaitlyn Stricker 2 2 0 0.0
4 Maddie Ognacevic 2 2 0 0.0
2 Sierra Ertman 2 2 0 0.0

Scoring

# Name GP PPG FGM FGA FG% FTM FTA FT% 3PM 3PA 3P% PTS High
11 Sophia Kiesow 2 0.0 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0
25 Sara Miesner 2 0.5 0 9 .000 1 2 .500 0 7 .000 1 1
12 Jordan Paltzer 2 3.0 3 5 .600 0 0 .000 0 0 .000 6 6
21 Bjondina Bushi 2 6.0 4 21 .190 2 4 .500 2 13 .154 12 7
2 Sierra Ertman 2 6.5 5 14 .357 0 0 .000 3 9 .333 13 9
23 Halle Boldt 2 8.5 6 16 .375 4 8 .500 1 2 .500 17 9
5 Kaitlyn Stricker 2 9.0 6 18 .333 2 3 .667 4 13 .308 18 12
4 Maddie Ognacevic 2 10.5 7 15 .467 7 18 .389 0 3 .000 21 14

Rebounds

# Name GP RPG OFF DEF REB
11 Sophia Kiesow 2 0.5 0 1 1
25 Sara Miesner 2 2.0 0 4 4
12 Jordan Paltzer 2 2.5 3 2 5
23 Halle Boldt 2 3.0 4 2 6
5 Kaitlyn Stricker 2 4.5 3 6 9
2 Sierra Ertman 2 5.0 1 9 10
21 Bjondina Bushi 2 5.5 3 8 11
4 Maddie Ognacevic 2 10.5 11 10 21

Misc

# Name GP AST APG TO TOPG STL SPG BLK BLKPG PF TF
5 Kaitlyn Stricker 2 0 0.0 4 2.0 0 0.0 3 1.5 0 0
2 Sierra Ertman 2 0 0.0 3 1.5 1 0.5 0 0.0 0 0
11 Sophia Kiesow 2 0 0.0 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0
12 Jordan Paltzer 2 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 0 0
25 Sara Miesner 2 1 0.5 3 1.5 1 0.5 0 0.0 0 0
4 Maddie Ognacevic 2 2 1.0 5 2.5 2 1.0 1 0.5 0 0
21 Bjondina Bushi 2 5 2.5 10 5.0 1 0.5 1 0.5 0 0
23 Halle Boldt 2 8 4.0 14 7.0 2 1.0 2 1.0 0 0