skip navigation

Saint Anthony

Regular Season 2011-12
2011-12 x Regular Season

Friday December 02, 2011

Saint Anthony

34

University Lake/Trinity

73

Monday December 12, 2011

Saint Anthony

28

Maranatha Baptist

48

Friday December 16, 2011

Saint Anthony

22

Salam

54

Tuesday January 10, 2012

Saint Anthony

28

Faith Christian

71

Tuesday January 17, 2012

Saint Anthony

33

Kenosha Reuther

67

Friday January 20, 2012

Saint Anthony

49

Salam

63

Monday January 23, 2012

Saint Anthony

57

Mountain Top Christian

38

Tuesday January 24, 2012

Saint Anthony

35

Menomonee Falls Calvary Baptis

48

Friday January 27, 2012

Saint Anthony

42

Milwaukee Early View

48

Friday February 03, 2012

Saint Anthony

46

University Lake/Trinity

59

Monday February 06, 2012

Saint Anthony

38

Maranatha Baptist

53

Thursday February 09, 2012

Saint Anthony

48

Menomonee Falls Calvary Baptis

62

Friday February 10, 2012

Kenosha Reuther

67

Saint Anthony

24

Tuesday February 14, 2012

Saint Anthony

36

Faith Christian

77